Teoria polskiego dramatu postsakralnego na przykładzie twórczości Stanisława Wyspiańskiego i Tadeusza Różewicza

Wydawnictwo: Wydział Polonistyki UW

ISBN/ISSN: 978-83-65667-25-0
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 134
Oprawa: broszura

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1. Teoria – założenia metodologiczne, ramy pojęciowe, wyznaczniki kategorii

a) Uwagi wstępne

b) Sakralność: teatr sakralny

c) Postsakralność: teatr postsakralny

d) Uwagi metodologiczne

Rozdział 2. Postsakralne dramaty Stanisława Wyspiańskiego

a) Dobór tekstów

b) Requiem

I) Budowa formalna

II) Warstwa ideowa dzieła. Cechy postsakralne

c) Wyzwolenie

I) Budowa formalna

II) Warstwa ideowa dzieła. Cechy postsakralne

c) Uwagi końcowe

Rozdział 3. Późna postsakralność. Wybrane dramaty Tadeusza Różewicza

a) Dobór tekstów

b) Kartoteka

I) Budowa formalna

II) Warstwa ideowa. Cechy postsakralne

c) Białe małżeństwo

I) Budowa formalna

II) Warstwa ideowa. Cechy postsakralne

c) Uwagi końcowe

Klienci kupili również