Wspólnota pytań. Antologia. Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867-1918)

Ewa Paczoska, Izabela Poniatowska, Mateusz Chmurski

Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

ISBN/ISSN: 978-83-235-2600-1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 404
Oprawa: Broszura ze skrzydełkami

Zbiór przekładów tekstów literackich okresu modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, obrazujących różne wymiary kształtowania się nowoczesności regionu oraz rozmaite aspekty formowania się tożsamości bohatera literackiego tego okresu. Tom wypełnia lukę badawczą związaną z brakiem publikacji na temat problemów modernizmu Europy Środkowo-Wschodniej drugiej połowy XIX i początków XX wieku. Przekłady zaopatrzone zostały w noty o autorach oraz indeksy.

Trzytomowa publikacja jest efektem projektu naukowego realizowanego w ramach Narodowego Programu na rzecz Rozwoju Humanistyki. Autorzy proponują rozpoznanie literatury Europy Środkowo-Wschodniej lat 1867–1918 jako pewnej całości, posługując się kategorią ważną dla badań kulturowych, które przypisują dziś szczególne znaczenie fenomenowi miejsca.

ww.azymut.pl