Doświadczenia tekstu. Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867-1918)

Ewa Paczoska, Izabela Poniatowska, Mateusz Chmurski

Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

ISBN/ISSN: 978-83-235-2690-2
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 270
Oprawa: Broszura ze skrzydełkami

Zbiór tekstów poświęconych zagadnieniom istotnym dla konstruowania mapy modernizmów Europy Środkowo-Wschodniej lat 1867–1918, omawiających przekształcenia tożsamościowe, kształtowanie się prądów ideowych w regionie oraz poszukiwania koncepcji narodowości i europejskiej wspólnoty, odnowę duchowości, redefinicje cielesności w przestrzeni kultury czy oddziaływanie freudyzmu. Znakomite teksty analityczne badaczy tego okresu, wzbogacone o cenne indeksy, stanowią bogate źródło wiedzy dla literaturoznawców, kulturoznawców, socjologów, etnologów, a także krytyków literackich i filmowych, zainteresowanych słabo dotąd opisaną tematyką modernizmu tego regionu.

Trzytomowa publikacja jest efektem projektu naukowego realizowanego w ramach Narodowego Programu na rzecz Rozwoju Humanistyki. Autorzy proponują rozpoznanie literatury Europy Środkowo-Wschodniej lat 1867–1918 jako pewnej całości, posługując się kategorią ważną dla badań kulturowych, które przypisują dziś szczególne znaczenie fenomenowi miejsca.

www.azymut.pl

Klienci kupili również