Cyprian Norwid. Poeta wieku dziewiętnastego

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

ISBN/ISSN: 978-83-8012-878-1
Miejsce wydania: Katowice
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 159
Oprawa: Broszura ze skrzydełkami

Książka Cyprian Norwid. Poeta wieku dziewiętnastego poświęcona jest przede wszystkim dziełu poetyckiemu Norwida, ponieważ autor bardzo mocno przeciwstawia się traktowaniu go – co w ostatnich czasach stal się dość modne – jako genialnego filozofa czy teologa. Książka podejmuje też kwestię przynależności poezji Norwida do konkretnego okresu - do niedawna dla wszystkich było oczywiste, że Norwid był romantykiem, dopiero w ostatnich latach zostało to jednak przekonująco zakwestionowane.
Stąd też tytuł tej książki, w którym chodziło o pokazanie złożoności fenomenu Norwida, którego twórczość nie daje się zamknąć w ramach jednego tylko prądu, i sięgniecie do pojawiającej się w ostatnich latach koncepcji „dziewiętnastowieczności”.

www.wydawnictwo.us.edu.pl