Fotoesej - testowanie granic gatunku

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UKSW

ISBN/ISSN: 978-83-8090-168-1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 173
Oprawa: broszura

25,00 zł

więcej mniej

Pierwsza praca podejmująca na tak szeroką skalę próbę teoretycznego opisu fotoeseju – gatunku, który sytuuje się na pograniczu fotografiki i literatury. Książka wpisuje się w obszar visual studies i stanowi wyjątkowo oryginalny zbiór fotografii oraz refleksji na temat relacji pomiędzy obrazem a tekstem. Podstawowe założenie autorów opiera się tu na przeświadczeniu, że próbując opisać fotoesej jako gatunek, należy przekroczyć tradycyjne, zorientowane logocentrycznie ramy wypowiedzi naukowej i skupić się na koegzystencji słowa i obrazu – na tym polega właśnie testowanie granic gatunku.

www.azymut.pl