Rubieże przyjemności. Seksualna niesubordynacja na obrzeżach amerykańskiej kinematografii

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe KATEDRA

ISBN/ISSN: 978-83-63434-47-2
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 531
Dostępność: zapas wyczerpany

Książka składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym autor kreśli możliwie szeroki kontekst kulturowy, wyznaczający przyjęte w danym okresie sposoby realizowania swej płciowości i seksualności. Drugi pozwala na nieco bliższe przyjrzenie się samej materii filmowej: sposobom produkcji, dystrybucji i pokazów, mechanizmom ułatwiającym bądź utrudniającym stworzenie danej pracy filmowej, zależnościom między transgresyjnością a sposobami funkcjonowania amerykańskiej kinematografii. Trzeci zaś w największym stopniu przybliża same filmy: pokazuje, jak transgresje manifestują się w konkretnych przypadkach, jakie dyskursy władzy ustanawiają granice, które są przekraczane, jak różnorodną skalę może przyjąć transgresja: od indywidualnej po ogólnoludzką.

Źródło: www.azymut.pl