W świecie literatury i teatru.Sztuka współuczestnictwa.

Wydawnictwo: Universitas

ISBN/ISSN: 83-242-0324-9
Rok wydania: 2006
Format: 240x160
Liczba stron: 582

Podręcznik będący próbą usystematyzowania i uprzystępnienia młodzieży licealnej, studentom polonistyki, teatrologii i innych pokrewnych kierunków wiedzy o historii teatru i dramatu. Zamiarem autorów jest pokazanie w syntetyczny sposób drogi rozwoju światowej dramaturgii, które nie ogranicza się jedynie do podania dat i faktów, ale podkreśla też wzajemne zależności i oddziaływania oraz służy rozwinięciu sprawności interpretacyjnej czytelników. Układ książki oparty jest na chronologii dziejów – w kolejnych rozdziałach pracy autorzy badają dorobek dramaturgiczny poszczególnych krajów i epok, omawiają twórczość najważniejszych pisarzy reprezentujących istotne kierunki w rozwoju teatru oraz poszczególne elementy teatralnej kreacji (scenografia, słowo, aktor, postać sceniczna, scenariusz, interpretacja reżysera), przy czym są to wielokrotnie ustalenia najnowsze lub trudne do odnalezienia. Część pierwszą książki stanowi wybór tekstów źródłowych, z komentarzami i propozycjami pytań oraz zagadnień do przemyślenia, część druga to prezentacja zwięzłego wykładu, dzięki któremu młody czytelnik znajdzie podsumowanie wniosków, jakie mogą nasuwać się w czasie pracy nad częścią pierwszą, czy sprostowanie ewentualnych pomyłek interpretacyjnych.

Klienci kupili również