Ruch Teatralny nr 5 (84)

red. nacz. Maciej Nowak

Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

ISBN/ISSN: 1232-8863
Rok wydania: 2004
Format: 290x205
Liczba stron: 385

Niezwykle pożyteczna, przejrzyście skonstruowana, kompletna i dobrze opracowana baza danych obejmująca teatry (nie tylko repertuarowe) w Polsce, a także instytucje z teatrem związane: muzea, archiwa, szkoły teatralne itp. Adresy, telefony, kontakty – wszystko! Znaleźć w RUCHU TEATRALNYM można także informacje na temat wszelkiego rodzaju festiwali, przeglądów i spotkań. Dane uporządkowane są alfabetycznie, według nazw miast, co ułatwia wyszukiwanie informacji i tworzy równocześnie swoistą mapę polskiego życia teatralnego. Informacje o teatrach obejmują skład zespołu artystycznego, aktualny repertuar, plany premierowe, a dodatkowo każdy numer pisma przynosi szeroki wybór recenzji prasowych (z prasy ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej) traktujących o teatrze. Tradycyjnie najwięcej miejsca rezerwuje się na omówienia premier, ale redaktorzy RUCHU TEATRALNEGO pilnie śledzą wszystkie dziejące się wokół teatru sprawy, dzięki czemu gdański miesięcznik spełnia rolę bieżącej kroniki teatralnej.

Klienci kupili również